menu search

Dự án Toà giám mục giáo phận Hải Phòng

Khảo sát chuẩn bị lắp đặt công trình Toà giám mục giáo phận Hải Phòng

Địa chỉ: An Dương - Hải Phòng

Cung cấp và lắp đặt 04 thang máy tải khách 1000kg, 7 điểm dừng