menu search

Công trình Nhà hàng Hoa Quỳnh - Bắc Ninh

 Thiết bị thang máy về chân công trình Nhà hàng Hoa Quỳnh 
Địa chỉ: QL18 - Việt Hùng - Quế Võ - Bắc Ninh
Thang 630 kg - 3điểm dừng - tốc độ 60m/phút