menu search

Dàn nóng điều hòa Mitsubishi

Dàn nóng biền tần 2 chiều - 14HP

Dàn nóng biền tần 2 chiều - 14HP

Mã SP: PUHY-P350YHA.TH

Giá: 218,211,000 VNĐ

Dàn nóng biền tần 2 chiều - 16HP

Dàn nóng biền tần 2 chiều - 16HP

Mã SP: PUHY-P400YHA.TH

Giá: 235,390,000 VNĐ

Dàn nóng biền tần 2 chiều - 22HP

Dàn nóng biền tần 2 chiều - 22HP

Mã SP: PUHY-P550YSHA.TH

Giá: 356,038,000 VNĐ

Dàn nóng biền tần 2 chiều - 28HP

Dàn nóng biền tần 2 chiều - 28HP

Mã SP: PUHY-P700YSHA.TH

Giá: 436,422,000 VNĐ

Dàn nóng biền tần 2 chiều - 42HP

Dàn nóng biền tần 2 chiều - 42HP

Mã SP: PUHY-P1050YSHA.TH

Giá: 646,992,000 VNĐ

Dàn nóng biền tần 2 chiều - 50HP

Dàn nóng biền tần 2 chiều - 50HP

Mã SP: PUHY-P1250YSHA.TH

Giá: 770,680,000 VNĐ