menu search

Điều hòa trung tâm VRF 2 chiều

Dàn nóng trung tâm 2 chiều, công suất 20HP

Dàn nóng trung tâm 2 chiều, công suất 20HP

Mã SP: PUHY-P500YKD.TH

Giá: 369,969,000.00

Dàn nóng trung tâm 2 chiều , công suất 8HP

Dàn nóng trung tâm 2 chiều , công suất 8HP

Mã SP: PUHY-P200YKD.TH

Giá: 227,073,000.00

Dàn nóng trung tâm 2 chiều , công suất 28HP

Dàn nóng trung tâm 2 chiều , công suất 28HP

Mã SP: PUHY-P700YSKD

Giá: 589,911,000.00

Dàn nóng trung tâm 2 chiều , công suất 30HP

Dàn nóng trung tâm 2 chiều , công suất 30HP

Mã SP: PUHY-P750YSKD

Giá: 622,382,000.00

Dàn nóng trung tâm 2 chiều , công suất 36HP

Dàn nóng trung tâm 2 chiều , công suất 36HP

Mã SP: PUHY-P900YSKD

Giá: 715,150,000.00