menu search

Công Trình 139 Nguyễn Trãi Hưng Yên

                       
Công trình do Việt Tín Phát ký hợp đồng cung cấp lắp đặt Thang Otis 525 kg, 5 điểm dừng vào ngày 7/9/2015